WFOŚiGW w Zielonej Górze dofinansował zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej

image_pdfimage_print

5 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna” realizowanego przez Gminę Przytoczna.

Umowę podpisali: w imieniu beneficjenta: Bartłomiej Kucharyk – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Marioli Bierka – Inspektora działającego z upoważnienia Skarbnika Gminy, ze strony Funduszu: Jolanta Fedak – Prezes Zarządu oraz Michał Stosik – z-ca Prezesa Zarządu.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 788.184,00 zł, natomiast wysokość udzielonej dotacji ze środków Funduszu wynosi 394.092,00 zł, a wysokość udzielonej pożyczki 250.000,00 zł.

 autor: Alicja Koszewar

http://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-aktualnosci/wfosigw-w-zielonej-gorze-dofinansowal-zakup-samochodu