WIZYTA W WUSTERHAUSEN/DOSSE

image_pdfimage_print

W dniach 15 – 17 listopada, delegacja naszej gminy, odwiedziła zaprzyjaźnioną gminę WUSTERHAUSEN/DOSSE z Niemiec.

   Pierwsze kroki ku współpracy obu gmin zostały uczynione we wrześniu tego roku, kiedy to na zaproszenie wójta Bartłomieja Kucharyka, naszą gminę odwiedził burmistrz Wusterhausen/Dosse Roman Blank, wraz z lokalnym przedsiębiorcą. Już wówczas wójt Gminy Przytoczna, zaproponował szeroko rozumianą współpracę i zadeklarował szybkie jej formalne zawiązanie. Obecność naszej delegacji po drugiej stronie Odry, jest krokiem ku historycznemu dla naszej gminy nawiązaniu kontaktów z partnerem zza granicy. Wizytę rozpoczęto od spotkania w ratuszu i rozmowy z przewodniczącym rady gminy, który po otrzymaniu skromnego upominku w postaci rzeźby lokalnego artysty: Krystiana Tomaszewskiego, nie krył swojego pozytywnego nastawienia do przyszłej współpracy. Następnie udaliśmy się do przedszkola, które w tym roku obchodziło XXX rocznicę swojego istnienia. Pozdrowienia, jakie w formie  fotografii i słodyczy przekazaliśmy „maluszkom” od przedszkolaków z „Kasztanowej Krainy”, zostały przyjęte z ogromną radością, a obie dyrektorki już kontaktują się w sprawie wspólnych przedsięwzięć. Cel jaki postawili sobie włodarze obu gmin, ma rozpocząć realizację wspólnych przedsięwzięć transgranicznych. O tym, na jaką skalę będą one wdrażane, zależy od samych mieszkańców naszych miejscowości i lokalnych przedsiębiorców. W czasie tych trzech dni spotkaliśmy się z przedstawicielami: wielu stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, kół gospodyń wiejskich, klubu seniora, członkami straży pożarnej, a przede wszystkim lokalnymi przedsiębiorcami. Miłym akcentem jest fakt, że największy producent wyrobów masarskich w okolicy ma swoje korzenie w naszej miejscowości, a zakład jego rodziców mieścił się w Przytocznej przy ul. Jeziornej. W czasie spotkań nie mogło zabraknąć pytań o odbywające się u nas Święto Pomidora, o którym mieszkańcy Wusterhausen wiele słyszeli i chętnie włączą się w organizację przyszłorocznej imprezy. Pracownicy urzędu gminy już pracują nad pisaniem projektów, które pozwolą na zrealizować wszystkich stawianych ambitnych założeń, dających możliwość wymiany doświadczeń jak również rozwój obu gmin. Dziękujemy za miłą i niezapomnianą gościnę, a w szczególności za możliwość poznania tak wielu wspaniałych ludzi, zdeterminowanych do innowacyjnego działania.