WÓJT GMINY PRZYTOCZNA NA CZELE POCHODU PRZED SEJMEM

image_pdfimage_print

„Chcemy dalej rozwijać Polskę” – z takimi hasłami przemaszerowali pod Sejm zdesperowani samorządowcy z całego kraju.

 

Kilkuset samorządowców przemaszerowało pod Sejm, manifestując potrzebę zmian w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Zanieśli do Sejmu podpisy pod obywatelskim projektem nowelizacji, która umożliwi przesunięcie środków z budżetu centralnego do gmin i powiatów.

– Samorząd wytrzymał pięć lat bez wystarczającego systemu finansowania. Dłużej nie wytrzyma. Mam nadzieję, że parlament poważnie pochyli się nad projektem ustawy, który poparło ponad 200 tys. obywateli – mówił pod Sejmem Ryszard Grobelny, szef Związku Miast Polskich.

Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie procentowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): gmin z obecnych 39,34 proc. do 48,78 proc, powiatów – z 10,25 proc. do 13,03 proc. oraz województw – z 1,6 proc. do 2,03 proc.).

– Mieszkańcy chcą, by polskie gminy, miasta, powiaty inwestowały, żeby budowały drogi lokalne, nowe sale, rozwijały infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową. Żeby to było możliwe, pieniądze, które były w samorządzie, powinny ponownie być w samorządzie – przekonywał prezydent Poznania.

Jak wyliczają autorzy projektu, tylko zmiany w systemie podatkowym wprowadzone w latach 2006 i 2007 r. (wprowadzenie dwustopniowej skali podatkowej oraz nowe ulgi prorodzinne) spowodowały ubytek w samorządowych budżetach w wysokości 6,8 mld zł. O prawie 200 mln zł zmniejszyły się dochody JST po wejściu w życie w 2006 r. nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Kolejne 150 mln zł kosztowały gminy zmiany w ustawie o spadkach i darowiznach.

Jednym z celów nowelizacji jest także wprowadzenie nowej, ekologicznej subwencji ogólnej dla gmin, na terenie których występują prawnie chronione obiekty lub obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, co ogranicza lokalne możliwości rozwojowe. 

Złożenie w Sejmie ponad 200 tys. podpisów pod projektem nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego było jednym z elementów podsumowujących akcję „Stawka większa niż 8 mld”.

Uczestnicy przemarszu zwracali również uwagę na problemy związane z finansowaniem oświaty.

źródło: www.samorzad.pap.pl

Fot. Katarzyna Kubicka-Żach

 

Relacja telewizyjna:

Główne wydanie Wiadomości: http://tvp.info/wiadomosci/wideo/27092012-1930/8455241 

Wiadomości – Samorząd kontra rząd: http://tvp.info/wiadomosci/tematy/samorzad-kontra-rzad/8637065