Wspólna przeszłość dla przyszłości. Utworzenie lapidarium.

image_pdfimage_print

17 czerwca 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przytocznej odbyła się
konferencja podsumowująca projekt wspófinansowany przez Program Interreg V
pn. Wspólna przeszłość dla przyszłości. Utworzenie lapidarium.

Inspiracją dla realizacji projektu była chęć dalszego pogłębiania współpracy
z partnerską gminą Wusterhausen/Dosse oraz przede wszystkim upamiętnienie
miejsc po byłych i często już nieistniejących cmentarzach byłych mieszkańców
gminy Przytoczna. Koordynacją prac merytorycznych w zakresie przygotowania
analizy miejsc pochówków oraz opracowania samego tekstu zajął się dr Maciej
Dudziak będący Kierownikiem Zakładu Kulturoznawstwa Akademii im. Jakuba z
Paradyża w Gorzowie, który do współpracy zaprosił regionalistę i
kulturoznawcę Roberta Piotrowskiego. Dokumentację fotograficzną wykonała
Aleksandra Zabłocka. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych powstała
dobrze ilustrowana autorską fotografią publikacja pt. Archeologia pamięci, w
której wykorzystano również efekt projektu uczniów z Gimnazjum w
Przytocznej.

W trakcie konferencji zaprezentowano w formie wykładu efekt prac
projektowych, jak również pokaz filmu autorstwa uczniów z Gimnazjum.
Kolejnym ważnym elementem realizacji projektu było odsłonięcie Lapidarium,
którą poświęcił ksiądz kustosz Józef Tomiak z Rokitna w asyście księdza
proboszcza Parafii w Przytocznej Sławomira Kupca. W uroczystości udział
wzięli byli mieszkańcy Gminy, którzy na zakończenie podziękowali Wójtowi
Gminy Bartłomiejowi Kucharykowi za podjęcie i realizację tego cennego
projektu; wzruszającym zwieńczeniem podziękowań było wspólne odmówienie
modlitwy Ojcze Nasz w języku polskim i niemieckim.

Plik do pobrania:

logo