WSPÓLNE INWESTYCJE TERYTORIALNE

image_pdfimage_print

Wójtowie i burmistrzowie przygotowują strategię budowy kilkuset kilometrów ścieżek rowerowych łączących wszystkie gminy naszego powiatu.

    W miniony czwartek, na zaproszenie wójta gminy Przytoczna Bartłomieja Kucharyka, odbyło się robocze spotkanie wójtów i burmistrzów naszego powiatu. Głównym celem spotkania była wspólna idea stworzenia kilkuset kilometrów ścieżek rowerowych łączących nasze gminy. Inwestycje terytorialne to priorytet środków unijnych na lata 2014 – 2020. Dlatego też, włodarze gmin planując ich racjonalne wykorzystanie, opracowują szereg wspólnych działań, w których udział weźmie nie tylko sześć gmin z Powiatu Międzyrzeckiego, ale również całych regionów. Omawiany w dniu wczorajszym pomysł stworzenia sieci ścieżek rowerowych w ramach programu EUROVELO 2, ma na celu przyciągnąć do naszego regionu turystów, których nie brakuje w regionach bogatych w tego rodzaju infrastrukturę. Faktem jest, że taka sieć umożliwi również naszym mieszkańcom swobodne i bezpieczne poruszanie się na rowerze pomiędzy miejscowościami. Bartłomieja Kucharyka i wójta gminy Pszczew Waldemara Górczyńskiego łączy jeszcze jedna wspólna idea. To poważnie zaawansowany projekt, związany z rewitalizacją cieków wodnych, tak abyśmy w niedalekiej przyszłości mogli kajakiem z Pszczewa dopłynąć do Przytocznej. W celu realizacji tak ambitnych planów, wójt Przytocznej zaproponował realizację wspólnej strategii rozwoju wszystkich gmin, którą wesprą swoim ogromnym doświadczeniem: Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. UZ dr hab. inż. Sławomir Kłos i Prodziekan ds nauki: prof. UZ dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska. Dokument ten ma na celu stworzyć wspólną drogę rozwoju nie tylko turystycznego, ale przede wszystkim gospodarczego naszego regionu. Aby sprawnie i skutecznie wprowadzać tego rodzaju koncepcje, włodarze ustalili, że spotkania robocze odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Kolejne już za dwa tygodnie w Międzyrzeczu.