WYBORY DO RAD POWIATOWYCH LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

image_pdfimage_print

W dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej.

 

 OBWIESZCZENIE

SZANOWNY ROLNIKU !!!

W dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory
do Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej

  1. Na terenie gminy PRZYTOCZNA w okręgu wyborczym Nr 58 dwumandatowym/jednomandatowym[1] znajduje się jeden lokal wyborczy w siedzibie Urzędy Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna

W okręgu jednomandatowym można głosować nie więcej niż na jednego kandydata, a w dwumandatowym nie więcej niż na dwóch kandydatów stawiając znak „X” w kratkach z prawej strony.

  1. Głosowanie odbędzie się w dniu 31 maja 2015 r. w godzinach od 8.00 do 18.00.
  2. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony do wglądu w siedzibach urzędów miast, gmin oraz miast i gmin od dnia 17 maja 2015 r. przez 5 dni w godzinach pracy urzędu gminy. Każdy rolnik może sprawdzić, czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
  1. Czynne (wybierają) i bierne (są wybierani) prawo wyborcze mają członkowie izby, a więc:

a) podatnicy podatku rolnego (jeżeli współmałżonek jest współwłaścicielem gospodarstwa to również posiada takie prawo),

b) podatnicy z działów specjalnych produkcji rolnej,

c) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

  1. Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej powinien wypełnić i złożyć następujące dokumenty do Okręgowej Komisji Wyborczej w gminie:

– zgłoszenie kandydata,

– oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,

– listę członków popierających w ilości, co najmniej 50 podpisów (członkowie popierający winni posiadać czynne prawo wyborcze)

W/w dokumenty należy złożyć do dnia 11 maja 2015 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pokój nr 7.

  1. Z każdej Rady Powiatowej po dwie osoby utworzą Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej.
  2. Kadencja Rad Powiatowych, jak i Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej trwa 4 lata

Na byt rolników mogą wpływać sami rolnicy!

Wszelkich informacji nt. wyborów do izb rolniczych udzielają Biura LIR:

– w Zielonej Górze – tel. 68 453 70 91-92, 68 324 62 62

– w Gorzowie Wlkp. – tel. 95 720 60 44

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej

Wojewódzka Komisja Wyborcza

 [1] Niepotrzebne skreślić.