OGŁOSZENIE

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o wyborach sołtysa w Chełmsku

 

                                                                                     Przytoczna, dnia 20.06.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E! 

W ZWIĄZKU Z REZYGNACJĄ PANA KRZYSTOFA GRALIŃSKIEGO

Z FUNKCJI SOŁTYSA WSI CHEŁMSKO

ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 

28 CZERWCA 2013 R. O GODZ. 18.00 W SALI WIEJSKIEJ W CHEŁMSKU.

CELEM ZEBRANIE BĘDZIE WYBÓR NOWEGO SOŁTYSA WSI CHEŁMSKO.

MIESZKAŃCÓW WSI CHEŁMSKO POSIADAJĄCYCH PRAWO WYBORCZE

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

                                                                          Wójt Gminy

                                                                       /-/ Bartłomiej Kucharyk