INFORMACJA

image_pdfimage_print

Informacja o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Przytoczna w miesiącach sierpień i wrzesień.

 

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów komunalnych

z terenu Gminy Przytoczna 

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

Miesiąc

Dzień miesiąca

sierpień

13 i 27

wrzesień

10 i 24

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: tworzywo sztuczne, makulatura, szkło):

Miesiąc

Dzień miesiąca

sierpień

12

wrzesień

16

 

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków
do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. (95) 781-41-11 lub w Urzędzie Gminy – pokój nr 1 (parter).

 

                                                                        Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk