XXVIII Sesja Rady Gminy

image_pdfimage_print

Zawiadamiam o XXVIII Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 

23 marca 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

 

Przytoczna dnia 16 marca 2017 r.

RG.0002.XXVIII.2017                                                                                   

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XXVIII Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia
23 marca 2017 r. o godz. 1300
  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Przytoczna.
 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 23 lutego do 23 marca 2017 r.
 3. Sprawozdanie z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o działalności spółki WOKAMID za 2016 r.
 5. Informacja o realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów stałych za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzyrzecz,
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2017 roku,
 • w sprawie zmian w Gminnym Programie osłonowym „Pomóc w chorobie” w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Przytoczna,
 • w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna,
 • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4410

 

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Konrad Golec