XXX Sesja Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

25 maja 2017r. odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Przytoczna

RG.0002.XXX.2017                                                                                       

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XXX Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 25 maja 2017 r.
o godz. 1300
  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Przytoczna.
 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 27 kwietnia do 25 maja 2017 r.
 3. Sprawozdanie z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Pożytku Publicznego za 2016 rok.
 5. Informacja o działalności OPS w Przytocznej.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Przytoczna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej – odcinka drogi publicznej.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4499

`                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec