Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna

image_pdfimage_print

Gmina Przytoczna realizuje zadanie pn.” Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna”. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom gminy Przytoczna jak i środowiska naturalnego. Zadanie przyczyni się do zapobiegania i likwidacji poważnych zagrożeń naturalnych i ich skutków oraz skuteczne prowadzenia akcji ratowniczych, w ramach działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej, która działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dnia 28 listopada 2016 r. podpisano protokół odbioru samochodu.

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

bbb