ZAMKOWA JEST ZUPEŁNIE NOWA

image_pdfimage_print

Dzięki pozyskanym środkom z Krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, udało się wyremontować ulicę Zamkową.
Tuż przed pierwszym mrozem, udało się zakończyć i oddać do użytkowania inwestycję pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zamkowej w miejscowości Przytoczna, w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Nie było hucznego przecięcia wstęgi i uśmiechów w świetle fleszy. Była natomiast ogromna satysfakcja, że po trzech latach od rozpoczęcia procedury ubiegania się o dofinansowanie udało się w końcu zrealizować tą jakże ważną dla miejscowości Przytoczna inwestycję. Radość z tego, że gmina podjęła kolejną trudną i ryzykowną decyzję, której finał zakończył się sukcesem. Ryzykowną o tyle, iż mimo, że wnioskowaliśmy o środki we wrześniu 2014 roku, wójt gminy dopiero 6 listopada 2015 podpisał umowę z wojewodą, która rozpoczęła proces związany z wyłonieniem wykonawcy w myśl ustawy prawo zamówień publicznych. Termin realizacji był nieubłagalny: 31 grudnia 2015. W przypadku niezrealizowania zadania (niezależnie od warunków pogodowych) gmina musiałaby zwrócić niewykorzystane dofinansowanie w kwocie 314.854 zł. Dziś można zapomnieć o tym zmartwieniu i cieszyć się kolejną drogą. Wielu Mieszkańców pyta dlaczego Zamkowa, a nie Topolowa czy droga w Rokitnie, Chełmsku, Lubikowie czy Goraju. Głównym celem Krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jest poprawa bezpieczeństwa, a nie wymiana nawierzchni. Kiedy małe gminy takie jak nasza, stratują na równi w konkursach z dużymi miastami czy powiatami, gdzie przebudowywane są skrzyżowania, zatoczki autobusowe, ogromna infrastruktura drogowa, którą każdej doby przejeżdża kilka tysięcy aut, to nasze małe dróżki niestety otrzymują mniej punktów w kategoriach poprawy bezpieczeństwa. Do tego dochodzi jeszcze jeden ważny czynnik. Droga musi być połączona z drogą o wyższej kategorii a w tym przypadku Zamkowa ma ten walor w postaci DK 24 czego nie ma np. Topolowa i wiele innych dróg w całej gminie. Nie oznacza to jednak, że w najbliższym czasie też i one nie zostaną wyremontowane.

 Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk