ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH

image_pdfimage_print

Już od 19 października 2015 r. rozpoczynamy pierwszy cykl spotkań z naszymi mieszkańcami.

W ramach konsultacji chcemy przedstawić Państwu wyniki diagnozy obszaru, sporządzonej w oparciu o dane statystyczne, dane z ankiet, wskaźniki wynikające z realizacji LSROR 2007 – 2013 oraz warsztaty rybackie i spotkania z sektorem publicznym.

Przez konsultacje społeczne chcemy uzupełnić diagnozę o wiedzę mieszkańców, relacje, wnioski czy doświadczenia osób, które tutaj żyją, pracują, mieszkają i obserwują zachodzące zmiany. Z tej diagnozy chcielibyśmy przejść w kolejny etap tworzenia LSR – analizę SWOT. Dzięki usystematyzowaniu wiedzy o Regionie Obra – Warta i hierarchizacji mocnych oraz słabych stron oraz rozpoznaniu i ocenie szans i zagrożeń będziemy mogli nakreślić kierunki rozwoju oraz wyznaczyć cele, które będą przyświecały realizacji naszej strategii.

Państwa udział jest KLUCZOWY. Dlatego serdecznie zachęcamy do włączenia się w konsultacje, prosimy o zabranie głosu i wsparcie procesu tworzenia tego ważnego dla Regionu Obra – Warta dokumentu.

Szczegółowy harmonogram jest dostępny tutaj:

http://www.lgrow.pl/index.php/about/archiwum/278-konsultacje-diagnozy-obszaru-objetego-rybacka-lsr-2015-2020-harmonogram