Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej do Francji w dniach 02-06.12.2019 na targi food ingredients

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zaprasza lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Francji w dniach 02 – 06 grudnia 2019 r.Nabór zostanie uruchomiony 25.10.2019 i będzie trwał do 30.10.2019 
do godziny 23:59.

Misji towarzyszy wizyta
na międzynarodowych targach
– Food Ingredients Europe w Paryżu.

 • Odbywające się w Paryżu targi Food Ingredients Europe to wiodąca na świecie platforma składników żywności i napojów. Odbywająca się co dwa lata w dużym europejskim mieście, Fi Europe & Ni zrzesza wiodących światowych dostawców żywności i napojów oraz specjalistów w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji i marketingu, aby zaprezentować najbardziej różnorodną gamę nowych i innowacyjnych składników i usług.

Proponowane
punkty programu:

 • udział w międzynarodowych targach Food Ingredients Europe w Paryżu
 • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
 • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo-Handlową, rynkiem hurtowym/branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji)

Zapewniamy
również kompleksowo: usługę tłumaczenia, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie,
transport lotniczy i osobowy itp.

Rekrutacja
ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii
MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do
udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w
przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 1 590,00 zł netto.

Rekrutacja
jest dwuetapowa.

W
pierwszym etapie Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie
i przesłanie jednego z niżej wymienionych formularzy (do wyboru jedna z
opcji):

 1. formularza w formacie MS Word (zał. nr 1) – przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail promocja@lcpr.pl
 2. złożenie formularza osobiście do Sekretariatu Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, ul. Leona Wyczółkowskiego2, 65-140  Zielona Góra

W
drugim etapie Przedsiębiorca potwierdza dane przesłane w wypełnionym formularzu
o którym mowa w ust. 3, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail:
promocja@lcpr.pl parafowanych  i
wypełnionych dokumentów:

 1. formularz informacji
  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez
  przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie
  gospodarczym (zał. nr 2),
 2. zaparafowany projekt umowy (zał.
  nr 3)
  jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
 3. kopie certyfikatów, atestów,
  patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach
  zagranicznych/danego kraju.

Rekrutacja
trwa do 30.10.2019 r. do godziny 23:59.

Misja
organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza regionu poprzez
udział   w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”
.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie
zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie
informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawców technicznych (w ramach
ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W
przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel: 68 326 74
01, lub email promocja@lcpr.pl