Zaproszenie – LGD BRAMA LUBUSKA

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające siedzibę na obszarze Stowarzyszenia, do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację grantów w ramach przedsięwzięcia:

  • 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – budowa nowych obiektów,
  • 3.2.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej – budowa nowych obiektów.

Forma działania: wybudowanie jednego lub kilku ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców lub wybudowanie jednego lub kilku ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej, co przyczyni się do rozwoju turystyki.

Dofinansowanie: do 50 000 zł, stanowiące nie więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania wypłacane w formie refundacji po zakończeniu zadania.

Minimalny koszt całkowity grantu: 5 000 zł.

Maksymalny koszt całkowity grantu: 50 000 zł.

Łączna maksymalna wartość przyznanych grantów w ramach PROW 2014-2020: 100 000 zł.

Szkolenie odbędzie się 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej, ul. Rokitniańska 4.

image003