POSIEDZENIE KOMISJI

image_pdfimage_print

KOMISJA FINANSÓW, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ROLNICTWA RADY GMINY PRZYTOCZNA

Dnia 26 maja 2015 r. o godz.1400 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Stan realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2015 roku.
  3. Wykonanie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
  4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
  5. Sprawy różne.