Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadamianie o XXXV Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 26 października 2017 r.

Przytoczna, 19 października 2017 r.

RG.0002.XXXV.2017                                                                                     

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XXXV Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 26 października 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Przytoczna.

  1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 28 września do 26 października 2017 r.
  3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
  1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4643

 

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytoczna

/-/ Mirosław Romanowski