Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się 24 kwietnia (środa) 2019 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

   Przytoczna, 17 kwietnia 2019 r.

RG.0002.7.2019                                                                                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 24 kwietnia (środa) 2019 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się VII sesja Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Uhonorowanie medalem za zasługi dla obronności kraju.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 26 marca do 24 kwietnia 2019 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok.
 6. Informacja o realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów stałych za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 • w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej,
 • w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody (Rokitno),
 • w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody (Strychy).
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/Konrad Golec