Zawiadomienie o XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przytoczna

Zawiadomienie o XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia  16 lipca 2019 r. o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej.                                                                                         Przytoczna, 12 lipca 2019 r.

RG.0002.XI.2019   

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia  16 lipca 2019 r. o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

–       
otwarcie
sesji i stwierdzenie quorum,

–       
ustalenie
porządku obrad.

  1. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie sesji.

Projekty
uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

Przewodniczący Rady Gminy
       Konrad Golec