Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy Przytoczna.

Przytoczna, 19 września  2019 r.

RG.0002.13.2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 25 września 2019 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy Przytoczna odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Przytoczna.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 28 sierpnia do 25 września 2019 r.

3.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o sytuacji w rolnictwie.

6.      Informacja o:

–        przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

–        przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

7.      Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
  • w sprawie zmiany uchwały nr VI.36.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2019 roku,
  • w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy Przytoczna na lata 2011-2020.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

Przewodniczący Rady Gminy
      Konrad Golec