Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się 30 października 2019 r. o godz. 13:00  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy Przytoczna.

RG.0002.14.2019                                                                                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 30 października 2019 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy Przytoczna odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Przytoczna. Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Wyróżnienie medalistów Mistrzów Świata zespołu tanecznego „Nowinka/New Dance”.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 25 września do 30 października 2019 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji gminy.

7.      Podjęcie uchwał:

  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

Przewodniczący Rady Gminy
      /-/Konrad Golec