Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

                                                           ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XL Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 22 marca do 24 kwietnia 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 5. Informacja o działalności spółki Wokamid w roku 2017.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany nazwy przedszkola.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4819

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                Konrad Golec