Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 30 maja 2018r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Przytoczna, 24 maja 2018 r.

RG.0002.XLI.2018                                                                                        

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XLI Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 30 maja 2018r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 24 kwietnia do 30 maja 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń pożytku publicznego za 2017 rok.
 5. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna,
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4860

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Konrad Golec