Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia
22 sierpnia (środa) 2018 r. o godz. 1400
  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

            Przytoczna, 16 sierpnia 2018 r.

RG.0002.XLIII.2018                                                                                     

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XLIII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia
22 sierpnia (środa) 2018 r. o godz. 1400
  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 28 czerwca do 22 sierpnia 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,
 • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna,
 • w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania,
 • w sprawie zmiany opisu granic podziału okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Przytoczna,
 • w sprawie powołania komisji doraźnej.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4941

Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Golec