Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 26 września (środa) 2018 r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

 

            Przytoczna, 20 września 2018 r.

RG.0002.XLIV.2018                                                                                     

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XLIV sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 26 września (środa) 2018 r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 22 sierpnia do 26 września 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o sytuacji w rolnictwie.
 5. Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji gminy.
 6. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej – odcinka drogi publicznej (obręb Goraj),
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej – odcinka drogi publicznej (obręb Chełmsko).
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4984

 

                                          Przewodniczący Rady Gminy
/-/Konrad Golec