Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 17 października (środa) 2018 r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

 

Przytoczna, 11 października 2018 r.

RG.0002.XLV.2018                                                                                       

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XLV sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 17 października (środa) 2018 r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 26 września do 17 października 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podsumowanie pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych w roku 2018 oraz
  w kadencji 2014-2018.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,
 • w sprawie statutu Gminy Przytoczna,
 • w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Przytoczna, będących w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=5022

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Konrad Golec