Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się 29 maja (środa) 2019 r. o godz. 13.00 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

  Przytoczna, 22 maja 2019 r.

RG.0002.8.2019                                                                                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 29 maja (środa) 2019 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Przytoczna.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Uhonorowanie medalem za zasługi dla obronności kraju.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 24 kwietnia do 29 maja 2019 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń pożytku publicznego za 2018 rok.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu,
 • w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej
  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Przytoczna,
 • w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2019-2023.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Konrad Golec