Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 21 grudnia 2017 r. o godz. 1300

Przytoczna, 7 grudnia 2017 r.

RG.0002.XXXVII.2017                                                                                             

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XXXVII Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 21 grudnia 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Przytoczna.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Społecznika Roku 2017.
 2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 23 listopada do 21 grudnia 2017 r.
 4. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok:
 • przedstawienie projektu uchwały,
 • przedstawienie opinii komisji stałych,
 • odczytanie opinii RIO,
 • stanowisko Wójta w sprawie przedstawionych wniosków komisji stałych,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lat 2018-2030,
 • w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 dla Gminy Przytoczna”,
 • w sprawie przyjęcia ”Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przytoczna na lata 2017-2032”,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany załącznika do uchwały  nr XXIX/200/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Nowa Niedrzwica, Gaj, Przytoczna, Krasne Dłusko i Dębówko w jednostce ewidencyjnej Przytoczna,
 • w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2018 Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4684

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec