GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

image_pdfimage_print

W sobotę 10 maja 2014, na stadionie w Przytocznej, odbyły się z Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

 W sobotę 10 maja 2014, na stadionie w Przytocznej, odbyły się z Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. 

Celem organizacji tego rodzaju zawodów OSP jest w szczególności:

 – mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

   –   ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,

   –   popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

    –  przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

    Wszystkie gminne drużyny, potwierdziły swoje doskonałe wyszkolenie i gotowość bojową. I to właśnie za tą służbę, poświęcenie i całoroczną pracę na rzecz lokalnej społeczności w imieniu własnym, jak również wszystkich mieszkańców, podziękował druhom Prezes Gminny ZOSP RP Bartłomiej Kucharyk.

 

Klasyfikacja końcowa: 

Kat. Przedszkolaki

1. Rokitno
2. Przytoczna
3. Nowa Niedrzwica.

 
Kat. Kobiece Drużyny Pożarnicze

1. OSP Przytoczna
2. OSP Goraj

Kat. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

1. OSP Przytoczna
2. OSP Nowa Niedrzwica
3. OSP Goraj
4. OSP Rokitno

Kat. Męskie Drużyny Pożarnicze

1. OSP Goraj
2. OSP Przytoczna
3. OSP Rokitno
4. OSP Nowa Niedrzwica

foto: Piotr Jeske