„ZAWSZE DO PRZODU”

image_pdfimage_print

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej przystąpił do realizacji trzeciej edycji projektu systemowego „ZAWSZE DO PRZODU”.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej przystąpił do realizacji trzeciej edycji projektu systemowego „ZAWSZE DO PRZODU. Promocja aktywnej integracji i pracy socjalnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jego realizacja pozwoli na udzielenie osobom nieaktywnym zawodowo i bezrobotnym, w tym niepełnosprawnym, kompleksowego wsparcia, a nabyte w projekcie umiejętności ułatwią uczestniczkom i uczestnikom projektu powrót do życia społecznego i zawodowego oraz poprawę funkcjonowania rodziny.

Grupą docelową projektu w 2012r. było 20  osób wymagających wsparcia w ramach projektu. Zakwalifikowanych zostało 28 osób (24 kobiety i 4 mężczyzn), w tym 8 osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy w ramach projektu biorą udział w następujących zajęciach:

– nabywanie umiejętności racjonalnego i ekonomicznego przygotowywania posiłków (nauka gotowania, planowania budżetu domowego, organizacja przyjęć rodzinnych itp.);

– nabywanie umiejętności dbania o siebie i swoje najbliższe otoczenie. W ramach tego działania uczestniczki uczą się zasad porządkowania mieszkania, stosowania naturalnych środków czystości, odczytywania oznaczeń na opakowaniach art. chemii gospodarczej. Uczą się również dekoracji okolicznościowej stołów. Odbywają się również zajęcia z wykonywania ozdób świątecznych i wyrobów artystycznych – zdobnictwo metodą decupage, haft krzyżykowy, wykonywanie biżuterii. Grupa mężczyzn uczy się natomiast podstaw wykonywania prac remontowych (szpachlowanie, malowanie, dobór kolorystyki itp.);

– nabywanie umiejętności szycia z ukierunkowaniem na naprawę i przeróbki odzieży. Uczestniczki uczą się podstaw kroju i szycia, przerabiają odzież, szyją obrusy, firanki i pościel;

– nabywanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną i otoczeniem. W ramach tego działania w dniu 22 września zorganizowane zostało spotkanie uczestników projektu, ich rodzin oraz obsługi projektu pod hasłem „Wspólne grillowanie”. Spotkaniu towarzyszyło wspólne przygotowywanie posiłku oraz gry i zabawy dla dzieci. Natomiast w miesiącu listopadzie miał miejsce wspólny wyjazd do kina w gorzowskiej „ASCANIE”.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie finansowe oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Pierwsze zajęcia odbywały się już w miesiącu sierpniu br., natomiast zakończenie realizacji obecnego etapu projektu planuje się na drugą połowę grudnia br.