Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w drugim półroczu 2018 r.

Urząd Gminy w Przytocznej 

66-340 Przytoczna, ul. Rokitniańska 4  

tel. 95 749 43 11, fax 95 748 91 13

e-mail: ug@przytoczna.pl

____________________________________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2018 r.

 

Miesiąc Dzień miesiąca
lipiec 10, 24
sierpień 7, 21
wrzesień 4, 18
październik 2, 16, 30
listopad 13, 27
grudzień 11, 21
styczeń 2019 8, 22

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

Uwaga: zmieszane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne):

Miesiąc Dzień miesiąca
lipiec 26
sierpień 30
wrzesień 27
październik 23
listopad 15
grudzień 13
styczeń 2019 17

Uwaga: segregowane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

Termin wywozu segregowanych odpadów zielonych:

Miesiąc Dzień miesiąca
lipiec 12, 27
sierpień 09, 23
wrzesień 11, 25
październik 31
listopad 23
grudzień 14
styczeń 2019 17

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag
co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji
oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel.
95 781-41-11 lub w urzędzie gminy – pokój nr 5 (parter).

 

Wójt Gminy Przytoczna

                                                                                         /-/ Bartłomiej Kucharyk
Kalendarz Imprez na rok 2018

Kalendarz imprez na rok 2018

Nazwa imprezy

Termin Miejsce
Wieczór Kolęd 06.01.2018r. Sala Widowiskowa GOK
Koncert Noworoczny – Filharmonia Gorzowska 07.01.2018r. Sala Widowiskowa GOK
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 14.01.2018r. Sala Widowiskowa GOK
Dzień Babci i Dziadka 26.01.2018r.
Spektakl Teatralny ,, Piotruś Pan” – grupa teatralna GOK 30.01.2018r. Sala Widowiskowa GOK
Zajęcia w okresie ferii zimowych 09.02.-25.02.2018r.
Lubuski Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne 07.03.2018r. Sala Kameralna GOK
Dzień Kobiet 08.03.2018r. Sala Widowiskowa GOK
33 Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej

i Młodzieżowej

18.03.2018r. Sala Widowiskowa GOK
Koncert Jam Band – Łukasz Łyczkowski 23.03.2018r. Sala Widowiskowa GOK
Koncert zespołu ,,Grubsza strona rabarbaru” 24.03.2018r. Sala Widowiskowa GOK
19 Powiatowy Festiwal ,,Scena Dziecięca” 15.04.2018r. Sala Widowiskowa GOK
Spotkanie z Krzysztofem Starnawskim- prelekcja, film, pokaz sprzętu do nurkowania 21.04.2018r. Sala Widowiskowa GOK
Wiosenny Konkurs Recytatorski 23.04.2018r. Sala Kameralna GOK
Kabaret CIACH 22.04. 2018r. Sala Widowiskowa GOK
„Majówka” 28.04.- 03.05.2018r. Plener
Uroczystości z okazji Święta 3-go Maja 03.05.2018r. Miejsce Pamięci
Festiwal Piosenki Dziecięcej – finał wojewódzki 18-19.05.2018r. Sala Widowiskowa GOK
XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Spotkanie Autorskie, Cała Polska czyta dzieciom

07 -13.05.2018r. Gminna Biblioteka Publiczna

w Przytocznej i filie

Ogólnopolski Festiwal Tańca 26.05.2018r. Hala Sportowa przy Gimnazjum
Wystawy: malarstwa i fotografii czerwiec Dom Kultury
Gminny Dzień Dziecka 1.06.2018r.  
Podsumowanie roku artystycznego 11.06.2018r. Sala Widowiskowa GOK
Plener rzeźbiarki lipiec
Zajęcia wakacyjne 1.07.-31.08.2018r. GOK Przytoczna
Warsztaty taneczne zespołu NOWINKA lipiec
Dni Przytocznej 2018 24-26.08.2018r. Plac osiedle bloków

ul. Główna

Międzynarodowy Plener Malarski wrzesień GOK Przytoczna
Spotkania Muzyczne, Koncerty wrzesień , październik Sala Widowiskowa GOK
Wystawy: fotograficzna i malarstwa październik GOK Przytoczna
Lubuski Tydzień Seniora

Spektakl Operetkowy

październik Sala Widowiskowa GOK
Koncert,, Tym co odeszli” 28.10.2018r. Sala Widowiskowa GOK
Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2018r. Miejsce Pamięci

Sala Widowiskowa GOK

Kabaret ,, NOWAKI” 18.11.2018r. Sala Widowiskowa GOK
Mikołajki 06.12.2018 r. Hala Sportowa
Jasełka 21.12.2018r. Sala Widowiskowa GOKGODZINY OTWARCIA BOISKA „ORLIK”

GODZINY OTWARCIA BOISKA „ORLIK” KWIECIEŃ 2018:

DATA: GODZINY OTWARCIA:
01.04.2018 NIECZYNNE
02.04.2018 NIECZYNNE
03.04.2018 14:30 – 18:30
04.04.2018 14:00-18:00
05.04.2018 15:00 – 20:00
06.04.2018 14:00 – 19:00
07.04.2018 09:00 – 15:00
08.04.2018 14:00 – 20:00
09.04.2018 14:00 – 18:00
10.04.2018 14:30 – 18:30
11.04.2018 14:00 – 18:00
12.04.2018 15:00 – 20:00
13.04.2018 14:00 – 19:00
14.04.2018 14:00 – 20:00
15.04.2018 09:00 – 15:00
16.04.2018 14:00 – 18:00
17.04.2018 14:30 – 18:30
18.04.2018 14:00 – 18:00
19.04.2018 15:00 – 20:00
20.04.2018 14:00 – 19:00
21.04.2018 14:00 – 20:00
22.04.2018 14:00 – 20:00
23.04.2018 14:00 – 18:00
24.04.2018 14:30 – 18:30
25.04.2018 14:00 – 18:00
26.04.2018 15:00 – 20:00
27.04.2018 14:00 – 19:00
28.04.2018 13:00 – 20:00
20.04.2018 13:00 – 20:00
30.04.2018 14:00 – 18:00

 

 

ANIMATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIANY GODZINY FUNKCJONOWANIA ORLIKA NIE PÓŹNIEJ NIŻ JEDEN DZIEŃ PRZED PLANOWANĄ ZMIANĄ ( informacja będzie zaznaczona na grafiku).

 

OŚWIETLENIE NA BOISKACH JEST URUCHAMIANE TYLKO W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE ( powyżej 10 osób ).

TELEFONY DO ANIMATORÓW DOSTĘPNE SĄ PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH NA HALĘ SPORTOWĄ.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w pierwszym półroczu 2018 r.

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2018 r.

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 9, 23
luty 6, 20
marzec 6, 20 
kwiecień 3, 17, 30
maj 15, 29
czerwiec 12, 26

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

Uwaga: zmieszane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630
w dniu wywozu

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne):

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 22
luty 19
marzec 20
kwiecień 19
maj 17
czerwiec 26

Uwaga: segregowane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

 

Odpady komunalne biodegradowalne, w tym odpady zielone:

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 22
luty 19
marzec 20
kwiecień 17, 24
maj 10, 28
czerwiec 12, 26

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych
o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. 95 781-41-11 lub w urzędzie gminy
– pokój nr 5 (parter).

 

Wójt Gminy Przytoczna

 /-/ Bartłomiej Kucharyk
INFORMACJE OGÓLNE

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości.

Rok 2013, to rok faktycznego wdrożenia przepisów powyższej ustawy. Od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Gmina Przytoczna przejęła zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz stała się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych.

Od 1 lipca 2013 r. w życie weszły uchwały rady gminy, gmina rozpoczęła pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Cele zmiany ustawy:

1) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

4) zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów,

5) całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,

6) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

7) zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami.

 

 
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytoczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka jest zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych do 6 mieszkańców:

  • w wysokości 8,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • w wysokości 12,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 mieszkańców:

  • w wysokości 43,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • w wysokości 79,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu (zarządzanie),

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

TERMINY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Według Uchwały Rady Gminy Przytoczna Nr XXXVI/251/2017 z dnia 23 listopada 2017 r., właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać z góry bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Przytoczna albo w kasie Urzędu Gminy Przytoczna.

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zgodnie z art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Nieruchomości niezamieszkałe (m. in. zakłady pracy, sklepy, campingi) funkcjonują na dotychczasowych zasadach – obowiązkiem właściciela jest posiadać umowę na wywóz odpadów stałych z uprawnioną firmą oraz posiadać dowody płatności za te usługi.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na której prowadzona jest również działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy z uprawnionym podmiotem do odbioru odpadów komunalnych w zakresie odbioru odpadów komunalnych powstałych na skutek tej działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W deklaracji określamy liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, wybieramy sposób zbierania odpadów selektywny lub zmieszany.

Osoba składająca deklarację musi samodzielnie wyliczyć i wpisać Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Właściciel posiadający więcej nieruchomości, na których powstają odpady, musi złożyć tyle deklaracji, ile nieruchomości posiada.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu:

  1. format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony jest za pomocą plików: doc – Microsoft Word Document, odt – Open Document.
  2. wzory deklaracji w formacie doc i odt dostępne są do pobrania na stronie www.przytoczna.pl  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (doc)DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (odt) lub poniżej http://przytoczna.bip.net.pl/?c=892
  1. złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Przytocznej (www.przytoczna.eboi.pl), zalogowania się i złożenia nietypowego wniosku, do którego należy załączyć pobraną wcześniej i wypełnioną deklarację,
  2. deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262).

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, o której mowa wyżej, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

Po doręczeniu ww. decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.

Właściciel nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna została wyłoniona firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o. o., ul. Kościelna 45A/10, 60-537 Poznań.

Firma TRANS-KOM zapewnia i dostarcza pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Niesegregowane (zmieszane) oraz segregowane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej/indywidualnej zbierane są z pojemników/worków wystawionych przed nieruchomość, natomiast w zabudowie wielorodzinnej zbierane są z pojemników/worków ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela (zarządcę) nieruchomości (np. altanki śmietnikowe).

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu w systemie workowym.

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, odbywa się:

– w okresie od maja do września – co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

– w okresie od października do kwietnia – co najmniej raz w miesiącu.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z pojemników od mieszkańców min. dwa razy w miesiącu.

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostanie odebrana każda ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz zebranych w sposób selektywny.

Dwa razy w roku (wiosna, jesień) organizowane są bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te zbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Informacje na temat terminów i miejsc zbiórek podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty oraz udostępniane na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna.

Przeterminowane leki gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach umieszczonych w aptece w miejscowości Przytoczna oraz w budynku Urzędu Gminy Przytoczna.

Zużyte baterie gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się  w szkołach, świetlicach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Gminy Przytoczna.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. http://www.przytoczna.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=8780&bar_id=4153