image_pdfimage_print

Zakres prowadzonych spraw

 • Zawarcie związku małżeńskiego,
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
 • Rejestracja urodzenia dziecka,
 • Uznanie dziecka,
 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki,
 • Zmiana imienia dziecka,
 • Rejestracja zgonu,
 • Transkrypcja – wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za   granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego,
 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 • Odtworzenie aktu stanu cywilnego,
 • Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
 • Zmiana imion i nazwisk,
 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego,
 • Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.