image_pdfimage_print
Więcej o: OSP Goraj

OSP Goraj

OSP Goraj

66-340 Przytoczna

REGON:211039869

NIP: 596-15-64-433

Nr KRS: 0000397883

 

CHARAKTERYSTYKA  OSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju powstała w 19… r. Obecnie zrzesza 24 czynnych członków. Jednostka czynnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach ratowniczo-gaśniczych a także w różnych imprezach kulturalnych i zawodach sportowych.

OSP jest jednostką S-1. Posiada 1 samochód gaśniczy STAR GBA 2,5/1,6.

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjecie działań ratowniczo-gaśniczych
w czasie pożarów oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej wybrany 26.02.2011 r. (kadencja 2011-2016) – Prezes – Waldemar Rogsch

 • W-ce prezes – naczelnik – Stanisław Jurek
 • Z-ca naczelnika – Krystian Ostrowski
 • Sekretarz – Tomasz Jeziorek
 • Skarbnik – Mariusz Jurek

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej wybrana 26.02 .2011 r.

 • Przewodniczący – Adam Jeziorek
 • Członek – Paweł Winter
 • Członek – Lucjan Roszkiewicz
Więcej o: OSP Nowa Niedrzwica

OSP Nowa Niedrzwica

OSP Nowa Niedrzwica

66-340 Przytoczna

REGON: 211039852

NIP: 596-15-64-456

 

CHARAKTERYSTYKA  OSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Niedrzwicy powstała w 1965 r.
Jest w chwili obecnej bardzo prężnie rozwijającą się jednostką. Skupia wokół siebie 16 czynnych druhów. Jednostka czynnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach ratowniczo-gaśniczych
a także w różnych imprezach kulturalnych i zawodach sportowych.

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjecie działań ratowniczo-gaśniczych
w czasie pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej wybrany 04.03.2011 r. (kadencja 2011-2016) – Prezes – Michał Wilczyński

 • W-ce prezes – naczelnik – Jarosław Kołodziej
 • Sekretarz – Karol Karczmit
 • Skarbnik – Łukasz Bieńko
 • Gospodarz – Bogusław Bieńko

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej wybrana 04.03 .2011 r.

 • Przewodniczący – Mirosław Woźniak
 • Sekretarz – Radosław Kołodziej
 • Członek – Jan Ciesielski
Więcej o: OSP Rokitno

OSP Rokitno

OSP Rokitno

Rokitno 12b

66-340 Przytoczna

REGON: 211039929

NIP: 596-15-64-427

Nr KRS: 0000227834

 

CHARAKTERYSTYKA  OSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie powstała w 1946 r. Obecnie zrzesza 36 czynnych członków. Jednostka czynnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach ratowniczo-gaśniczych a także w różnych imprezach kulturalnych i zawodach sportowych.

OSP jest jednostką S-1. Posiada 1 samochód gaśniczy IVECO MAGIRUS GBA 2,0/1,6.

Przy jednostce działa Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe, które aktywnie prowadzi „kawiarenkę internetową” dla społeczności lokalnej.

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjecie działań ratowniczo-gaśniczych
w czasie pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa medycznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Wyszkolenie strażaków ratowników OSP:

 • strażacy ratownicy OSP – 24
 • kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego – 3
 • z zakresu kwalifikacji pierwszej pomocy – 26
 • z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR – 6
 • dowódcy OSP – 1
 • naczelnicy OSP – 1

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej wybrany 25.02.2011 r. (kadencja 2011-2016) – Prezes – Zbigniew Piekarski

 • W-ce prezes – naczelnik – Leszek Kułak
 • Wiceprezes – Jarosław Masiukiewicz
 • Sekretarz – Mirosław Heba
 • Skarbnik – Joanna Hassa
 • Członek – Sławomir Piekarski
 • Członek – Maciej Tarasiewicz

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej wybrana 25.02 .2011 r.

 • Przewodniczący – Wiesław Heba
 • Wiceprzewodniczący – Stanisław Mikołajczak
 • Członek – Mateusz Dyla
Więcej o: OSP Przytoczna

OSP Przytoczna

OSP Przytoczna

ul. Krzywa 5

66-340 Przytoczna

REGON: 211039881

NIP: 596-15-64-491

Nr KRS: 0000213758

wp.ospprzytoczna.pl

 

CHARAKTERYSTYKA  OSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej powstała w 1945 r. Obecnie zrzesza 43 czynnych członków. Decyzją Komendanta Głównego PSP Nr11/25/KSRG z dniem
31.08.1995 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka czynnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach ratowniczo-gaśniczych a także w różnych imprezach kulturalnych i zawodach sportowych.

OSP jest jednostką S-3. Posiada na wyposażeniu 3 samochody MERCEDES ATEGO GBA 2,5/1,6, STAR 244 GBM 2,5/8 i VOLKSWAGEN T4.

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjecie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa powodziowego, ratownictwa medycznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Wyszkolenie strażaków ratowników OSP:

 • strażacy ratownicy OSP – 24
 • kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego – 3
 • z zakresu ratownictwa technicznego – 2
 • z zakresu kwalifikacji pierwszej pomocy – 2
 • z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach – 10
 • z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR – 6
 • dowódcy OSP – 4
 • naczelnicy OSP – 1
 • pilarze do drewna – 1
 • pilarze do stali i betonu

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej wybrany 05.03.2011 r. (kadencja 2011-2016) – Prezes – Bogusław Chajduk

 • V-ce prezes- naczelnik – Adam Piórko
 • Z-ca naczelnika – Grzegorz Basiński
 • Sekretarz – Karolina Buda
 • Skarbnik – Bogusław Kozłowski
 • Gospodarz – Marian Kozłowski
 • Członek – Bartosz Milczewski

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej wybrana 05.03.2011 r.

 • Przewodniczący – Marek Juszczak
 • Sekretarz – Paweł Goroński
 • Członek – Mirosław Kowalczyk

WOKAMID sp. z o.o.

WOKAMID sp. z o.o.

ul. Dworcowa 8

66-340 Przytoczna

nr telefonu 95 749 43 30,

nr telefonu,  fax 95 749 43 31,

adres mailowy: biuro@wokamid.pl

http://www.wokamid.pl/

Obecnie zatrudniamy 20osób.

Gminny Zakład Komunalno – Mieszkaniowy został powołany 01.04.1995r. Siedzibą zakładu był dzierżawiony plac i budynek z  Gminnej Spółdzielni „SCH” w Przytocznej, a w roku 1999 przekazane pomieszczenia  z AWRSP byłego  Zakładu  Przemysłu Rolnego, który stał się od  tej pory siedzibą GZKM, obecnie spółki WOKAMID.

Do podstawowych zadań powołanego zakładu zgodnie ze statutem należy:

-zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

-wywóz nieczystości płynnych,

-wywóz nieczystości stałych,

-utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,

-gospodarka mieszkaniowa- zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym,

-przeprowadzanie bieżących remontów mieszkań gminnych,

-bieżące utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników, placów w tym zimowe utrzymanie dróg,

-utrzymanie zieleni gminnej.

W wykonywanych  pracach zleconych przez Gminę biorą udział oprócz stałych  pracowników zakładu  mieszkańcy Gminy Przytoczna w  ramach robót publicznych.

Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. Św. Jano Bosco 1

66-340 PRZYTOCZNA

Dział świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny (95) 763-39-10

Dział pracy socjalnej (95) 762-99-41

Dział księgowości (95) 749-38-71

Kierownik 605-415-006

email: kierownik@ops.przytoczna.pl

http://przytoczna.naszops.pl/

Kierownik

Agnieszka Matusiewicz

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – 7.30-15.30

Wtorek – 7.30-15.30

Środa – 7.30-17.00

Czwartek- 7.30-15.30

Piątek – 7.30-14.00

 

Więcej o: Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej


Gminny Ośrodek Kultury

ul. Główna 42

66-340 Przytoczna

Tel. / fax 95/7494 335

tel. kom. 601 704 633

e-mail: gokis@o2.pl

http://www.przytoczna.naszgok.pl/


Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa:

 • Gminna Biblioteka Publiczna
 • Studio Piosenki
 • Zespół Taneczny „Nowinka” –  Stowarzyszenie „NEW DANCE”
 • Zespół taneczny T-teens
 • Sekcja plastyczna
 • Sekcja rzeźbiarska
 • Klub Seniora Feniks

Od 1984 r. organizowany jest Festiwal Piosenki Dziecięcej, a od 2000 r. Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej. Studio Piosenki działające w Ośrodku Kultury wypromowało wielu laureatów konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich.

Od 2007 r. Gminny Ośrodek Kultury organizuje Plenery Rzeźbiarskie , a w roku 2009 r. odbył się także Międzynarodowy Plener Malarski.

W 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury wraz z Zespołem „Nowinka” był organizatorem Mistrzostw Polski w Rock’n’Rollu Akrobatycznym, które były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Europy i Świata oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Dance – Passion and Life

Ponadto odbywają się tematyczne konkursy plastyczne, wystawy tematyczne, koncerty okolicznościowe.

W okresie wakacyjnym przygotowywana jest  oferta zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej (zajęcia sportowo – rekreacyjne, konkursy i zabawy z nagrodami, spektakle teatralne).

W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna. Działa ona na terenie gminy Przytoczna wraz z trzema filiami w miejscowościach Goraj, Chełmsko i Rokitno.

Biblioteka realizuje wiele imprez cyklicznych wśród których należy wymienić:

 • Gminny Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego,
 • Gminny Konkurs Ortograficzny „Złote Pióro”, organizowany nieprzerwanie od 2000r.,

Gminna Biblioteka Publiczna jest uczestnikiem wielu ogólnopolskich programów:

 • Program Rozwoju Bibliotek,
 • Biblioteka +
 • program IKONKA

Gminny Ośrodek Kultury  aktywnie włącza się również w organizację wielu imprez lokalnych.

Więcej o: SP Przytoczna

SP Przytoczna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej

ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna

tel. 95 7494 322

e-mail: spprzytoczna@interia.pl

Dyrektor – Brygida Konieczna

Z-ca Dyrektora – Beata Podkowińska