image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Uchwały nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.2360) WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2013 r. 

Więcej „OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT”

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

STOWARZYSZENIE „NEW DANCE”
UL. GŁÓWNA 42, 66-340 PRZYTOCZNA

NR KRS: 0000439898

NR NIP: 596-17-45-838

NR REGON: 081092312

KONTO BANK PKO BP SA OIII/GORZÓW WIELKOPOLSKI
NUMER: 31 1020 1967 0000 8002 0111 2689

www.nowinka.eu