Infrastruktura

image_pdfimage_print

Stan infrastruktury w Gminie Przytoczna jest jednym z najważniejszych kryteriów rozwoju społeczno-gospodarczego życia jej mieszkańców. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój gospodarczy gminy za sprawą wzrostu działalności inwestycyjnej oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej. Elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa to m.in.:

INFRASTRUKTORA TECHNICZNA

 1. GAZ

Miejscowość Przytoczna zaopatrzona jest w gaz z systemów przewodnich. Przez obszar gminy przebiega wysokoprężny gazociąg Odolanów-Police, gazu wysokometanowego GZ-50 z powiązaniami ze stacjami redukcyjnymi „Przytoczna” i „Chełmsko”. Odbiorcy są zaopatrywani w gaz siecią niskiego ciśnienia ze stacji redukcyjno -pomiarowej Io/IIo o przepustowości 1600 m3/h zlokalizowanej w północno-zachodnim rejonie Przytocznej. Bazę Magazynową Terminalu Ekspedycyjnego w Wierzbnie posiada firma PGNiG S.A.

 1. WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Gmina Przytoczna ujęta jest w aglomeracji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w ramach którego założono budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej. Aktualnie na terenie gminy istnieje 15,6 km sieci kanalizacyjnej oraz 3 oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach: Przytoczna, Rokitno i Wierzbno, przy czym dwie miejscowości tj. Rokitno i Lubikowo są w 100% skanalizowane, a miejscowość Przytoczna w 85%.  

Wykaz sieci wodociągowej. Stan na 31.12.2011r.

Lp.

Miejscowość

Liczba przyłączy w szt.

Długość sieci wodociągowej w km

1

Przytoczna

410

6,8

2

Rokitno

99

2,6

3

Lubikowo

50

4

4

Chełmsko

96

3,7

5

Dębówko

25

1,2

6

Strychy

37

1,3

7

Twierdzielewo

14

0,8

8

Nowiny

9

0,7

Wykaz sieci kanalizacyjnej. Stan na 31.12.2011r.

 

Lp.

Nazwa miejscowości

Długość sieci kanalizacyjnej w km

Liczba przyłączy
w szt.

1

Przytoczna

10,2

389

2

Rokitno

3,7

95

3

Lubikowo

2,1

64

 1. DROGI

 Wykaz dróg gminnych zamiejscowych – kategoria dróg publicznych. Stan na 31.12.2011r.

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka
w km

1

004312F

Od drogi wojewódzkiej nr 192 – Stryszki

1,9

2

004319F

Nowa Niedrzwica – Przytoczna

1,9

3

004311F

Od drogi gminnej nr 004310F Orłowce – do drogi 192

2,15

4

004417F

Wierzbno – granica gminy (Zielomyśl)

0,3

5

004312F

Strychy – Muchocin

0,53

6

004309F

Od drogi powiatowej nr 1322F Gaj – Poręba – Krobielewo

3,75

7

004310F

Od drogi powiatowej nr 1324F Dębówko – Orłowce – Nowiny do drogi wojewódzkiej nr 192

4,65

8

004307F

Od drogi powiatowej nr 1322F Krasne Dłusko – Przedni młyn – Przytoczna

5,44

9

004308F

Od drogi powiatowej nr 1322F Krasne Dłusko – Gaj

4,3

10

004807F

Od drogi powiatowej nr 1326F – Rokitno – Granica gminy (Kalsko)

2,7

11

004305F

Od drogi powiatowej nr 1326F Rokitno – Lubikowo – do drogi powiatowej nr 1327F

3,9

12

004304F

Przytoczna – Rokitno droga powiatowa nr 1326F

3,65

13

004302F

Od drogi powiatowej nr 1330F Lubikowo – Folwark Helena – (Szarcz)

2,2

14

004303F

Od drogi krajowej nr 24 – Chełmsko – Rokitno do drogi powiatowej nr 1326F

5,05

15

004301F

Od drogi krajowej nr 24 – Wierzbno – (Nowa Gorzycko)

1,25

16

004314F

Przytoczna – Lubikowo

4,0

17

004313F

Od drogi wojewódzkiej nr 192 Goraj – Strychy

4,0

 1. PODMIOTY GOSPODARCZE

W gminie wiodącą funkcją pod względem struktury zatrudnienia jest rolnictwo i usługi, a uzupełniającą działalność produkcyjno-wytwórcza. W samej miejscowości Przytoczna akcenty te przesuwają się w stronę usług i działalności produkcyjnej. Przytoczna jest miejscowością rolniczą, z zakładami obsługi rolnictwa, drobnej wytwórczości i handlowymi. Systematycznie postępuje proces tworzenia się nowych prywatnych zakładów.

Na terenie gminy przy drodze krajowej nr 24 w miejscowościach Przystanek-Rokitno i Wierzbno umiejscowione są stacje paliw.

W miejscowości Dębówko znajduje się zakład eksploatacji kruszywa, który jest w stanie zabezpieczyć każdą ilość piasku i żwiru. W gminie Przytoczna występują złoża udokumentowanych surowców budowlanych – okruchowych, o znaczeniu ponadlokalnym eksploatowanych w rejonie wsi Dębówko – „Dębowiec II i III” (pospółka). Zasoby geologiczne eksploatowanego złoża „Dębowiec II” będącego największą kopalnią kruszca naturalnego w powiecie międzyrzeckim, wynoszą 2205 tys. ton. Udokumentowane zostały obszary złóż „Dębowiec III pole W” i „Dębowiec III pole E” przewidziane do eksploatacji oraz w obrębie Goraj „Goraj pole E” i „Goraj pole S”, w których nie wyeksploatowano całkowicie zasobów i nie przeprowadzono rekultywacji. Ponadto występują nieudokumentowane złoża kredy jeziornej i torfu z możliwością występowania borowiny nad Strugą Lubikowską z rekultywacją na sztuczny zbiornik wodny w powiązaniu i realizacja zbiornika zaporowego o funkcji turystycznej  w tym rejonie.

W gminie funkcjonuje fabryka ekologicznego peletu tj. Woodwaste Sp. z o.o. www.woodwaste.pl Firma powstała w połowie 2006 roku. Od początku swojej działalności zorientowana była na produkcję oraz zaopatrzenie sektora energetycznego w biomasę do spalania. Głównym przedmiotem jej działalności jest produkcja granulatu energetycznego z surowców energetycznych pochodzenia roślinnego, w szczególności peletu ze słomy i siana. Od początku działalności Spółka jest zorientowana na zaopatrzenie sektora energetycznego w biomasę do spalania, kompleksowość i kompletność w zaspokajaniu potrzeb surowcowych sektora energetycznego pełnym wachlarzem ofertowym oraz bazowanie na krajowych surowcach pochodzenia rolnego w zakresie wytwórstwa.

W 2004 r. powstała Firma MIB – POL Sp. z o. o. zajmująca się profesjonalnym projektowaniem i produkcją elementów metalowych  i aluminiowych: barierek, balustrad oraz ogrodzeń, wykonująca konstrukcje stalowe, daszki, lampy, słupy, belki. Firma specjalizuje się produkcji:

 • bram, ogrodzeń, balustrad,
 • konstrukcji stalowych oraz zbrojeniowych,
 • zadaszeń, wiat
 • konstrukcji pomocniczych i wsporczych,
 • konstrukcji stalowych i aluminiowych dostosowanych do potrzeb klienta.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,  www.iung.pulawy.pl.  posadowił oddział w  miejscowości Wierzbno. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) został utworzony w 1950 roku. Placówka ta nawiązuje do bogatych tradycji nauk rolniczych w Puławach, sięgających roku 1862 i do osiągnięć Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, funkcjonującego w latach 1917-1950. IUNG jest jednostką badawczo-rozwojową, podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi  prace obejmujące uprawę roślin, nawożenie, żyzność gleb oraz rozpoznanie i ochronę przestrzeni rolniczej. Wyniki swoich badań IUNG przekazuje praktyce rolniczej za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego. Pracuje również na rzecz urzędów administracji państwowej i władz samorządowych, poprzez tworzenie integrowanych systemów informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

AmeriGas jest częścią światowego koncernu UGI Corporation, który od prawie 130 lat specjalizuje się w dystrybucji gazu LPG. Na rynku amerykańskim AmeriGas jest wiodącym dostawcą gazu płynnego, działającym już ponad pięćdziesiąt lat i dostarczającym gaz do ponad miliona klientów. Od 2010 roku AmeriGas obecny jest również w Polsce.Firma zajmujemy się sprzedażą najwyższej jakości produktów: propanu, oraz mieszaniny propan-butan. Jest obecnie we wszystkich segmentach rynku LPG: butli z gazem, instalacji zbiornikowych oraz w autogazie. Prowadzi również hurtową sprzedaż gazu.

Przedsiębiorstwo Handlowe „MARK” powstało w 1990 roku. Od  1998 roku przedsiębiorstwo poszerzyło zakres proponowanych usług o usługi transportowe, które po dzień dzisiejszy stanowią główny przedmiot działalności firmy „MARK”. Miejscem wykonywania działalności jest miejscowość Przytoczna w województwie Lubuskim, natomiast miejscem świadczenia usług jest  środkowa oraz zachodnia Europa.

 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 1. OŚWIATA

Na terenie gminy działają:

 • Zespół Szkół w Przytocznej,
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie,
 • Gminne Przedszkole w Przytocznej.
 1. POMOC SPOŁECZNA

Realizacją lokalnej polityki społecznej na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), który funkcjonuje od 1990 r. GOPS realizuje zadania własne
i zlecone gminie, mające na celu poprawę poziomu życia osób i rodzin wymagających pomocy we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie.

 1. SŁUŻBA ZDROWIA

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Przytoczna zapewnia:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego sp. z o.o w Skwierzynie oddział w Przytocznej,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALI-MED Alina Bryłka-Dziurawiec w Przytocznej

Pacjenci przyjmowani są w budynku Ośrodka Zdrowia znajdującego się w Przytocznej przy ul. Głównej 1a.

 1. OBIEKTY SPORTOWE

W Przytocznej znajdują się następujące obiekty sportowe:

 • stadion sportowy z bieżnią i pełnowymiarową płytą piłkarską z zapleczem socjalnym,
 • hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum,
 • kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik” przy Gimnazjum w Przytocznej.
 1. GMINNY OŚRODEK KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury administruje Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Gminną. Przy Ośrodku działa studio piosenki, Zespół taneczny „NOWINKA” – Stowarzyszenie „NEW DANCE”, zespół taneczny „T-TEENS”, sekcja plastyczna i rzeźbiarska, klub seniora Feniks. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury mieści się sala kinowo – widowiskowa na 220 miejsc. Ponadto w obiekcie znajduje się biblioteka z czytelnią oraz schronisko turystyczne na 30 miejsc. Wszystkie placówki biblioteczne posiadają sprzęt komputerowy i oferują czytelnikom wolny dostęp do zasobów sieci internetowej.

Szczegółowy Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Przytoczna na lata 2011-2020 znajduje się tutaj.