OSIĄGNIĘTE POZIOMY

image_pdfimage_print

OSIĄGNIĘTE POZIOMY: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Roczne sprawozdania wójta:

– 2012 r.
– 2013 r.
– 2014 r.

Kwartalne sprawozdania firm:

– 2012 r.;
– 2013 r.;
– 2014 r.