PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

image_pdfimage_print

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Selektywna zbiórka odpadów, to nie tylko kolorowe worki, ale szereg innych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci tj. m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne. W miejscowości Przytoczna, przy ul. Dworcowej 8, znajduje się PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, do którego mieszkańcy gminy Przytoczna mogą bezpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oddać ww. rodzaje odpadów komunalnych. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny jest:

– w każdy wtorek miesiąca w godz. 8:00 – 16:00,

– w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8:00 – 12:00.

UWAGA! W przypadku, gdy w wymienionym wyżej terminie przypada dzień świąteczny, PSZOK będzie nieczynny.

Prowadzący PSZOK: Gmina Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna,
tel.: 95 781-41-11

Szczegółowy regulamin PSZOK znajduje się poniżej:

Regulamin PSZOK

http://przytoczna.bip.net.pl/?c=735