SEGREGACJA ODPADÓW

image_pdfimage_print

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ NA SEGREGACJĘ ODPADÓW

Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, dlatego opłata w przypadku prowadzenia segregacji będzie niższa. Stąd wniosek, że opłaca się prowadzić segregację.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu w systemie workowym.

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, odbywa się:

– w okresie od maja do września – co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

– w okresie od października do kwietnia – co najmniej raz w miesiącu.

Wprowadza się następujące oznaczenie worków:

 • kolor żółty – do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, drobnego metalu;
 • kolor niebieski – do gromadzenia papieru i tektury;
 • kolor zielony – do gromadzenia szkła bezbarwnego i kolorowego;
 • kolor brązowy – do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych.”

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „U ŹRÓDŁA”

SZKŁO – zielony worek PAPIER I TEKTURA – niebieski worek TWORZYWA SZTUCZNE – żółty worek
ZBIERAMY Słoiki po żywności bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek, szklane butelki kolorowe i bezbarwne
po napojach bez nakrętek, opakowania szklane
po produktach spożywczych, szklane opakowania
po kosmetykach, inne opakowania szklane
ZBIERAMYGazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, czyste torby i worki papierowe, papier szkolny, biurowy, pakowy, kartony
i tekturę oraz zrobione z nich opakowania (kartoniki np.
po ryżu, herbacie)
ZBIERAMYZgniecione i opróżnione butelki
po napojach (wody mineralne, oranżady), plastikowe nakrętki, zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szampony, proszki, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia naczyń), opakowania typu PET, pojemniki po art. sypkich, art. gosp. dom. z tworzyw sztucznych, reklamówki i woreczki foliowe, folie i torebki z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po żywności, po produktach spożywczych (np.: kubki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, opróżnione opakowania po płynnej żywności tzw. tetra pak (kartony np. po mleku i soku), opakowania stalowe i aluminiowe tj. puszki po napojach, kapsle, puszki po konserwach
TU NIE ZBIERAMYSzkła płaskiego (szyb samochodowych i okiennych, luster), witraży, szkła zbrojonego, szkła kryształowego, świetlówek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, naczyń żaroodpornych, ceramiki, fajansu i porcelany, naczyń typu arco, doniczek, misek, talerzy, szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych z pozostałościami zawartości, kineskopów, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek, zniczy
z zawartością wosku, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
TU NIE ZBIERAMYZabrudzonego i tłustego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu), papieru lakierowanego, foliowanego, woskowanego, termicznego i faksowego, kalki, kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych (m.in. podpasek), ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, ubrań, worków po nawozach,
po zaprawach klejowych, cemencie, wapnie, gipsie
i innych materiałach budowlanych, tapet, opakowań z jakąkolwiek zawartością, wilgotnego papieru, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
TU NIE ZBIERAMYOpakowań i butelek po olejach (spożywczych, silnikowych) i smarach, opakowań i puszek po środkach chemicznych, nawozach, farbach, lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, opakowań po aerozolach, dezodorantach, plastikowych zabawek, tworzyw piankowych, styropianu, gumy, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po lekach, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, mokrych folii, części samochodowych, mebli i ich części, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (m.in. sprzętu RTV
i AGD), innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ZANIM WRZUCISZOpróżnij wrzucane opakowanie
z zawartości; nie tłucz szkła; opakowania muszą być puste, bez zawartości, pleśni itp.; dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne,
to samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć
ZANIM WRZUCISZUsuń resztki produktów
z opakowań; torebki
i opakowania kartonowe złóż
na płasko; usuwanie zszywek nie jest konieczne; makulatura musi być sucha
ZANIM WRZUCISZOpróżnij opakowania z zawartości; odkręć i zgnieć butelki; opakowania muszą być puste, bez zawartości, pleśni itp.; usuwanie etykiet nie jest konieczne

Odpady biodegradowalne i zielone zbierane są do worków w kolorze brązowym, chyba, że gromadzone są w przydomowych kompostownikach. Zalicza się do nich m.in.: odpady kuchenne (z owoców i warzyw surowych i gotowanych) i ogrodowe, części roślin, liście, gałęzie, trawę, chwasty, zużyte ściółki zwierząt domowych, trociny, kora drzew, zużyte torebki po herbatach, skorupki jajek. Do pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów biodegradowalnych nie wrzucamy np.: naklejek drukowanych oraz domieszek materiałów (takich jak: folie metalowe i plastikowe), gumy, mięsa i padliny zwierząt, kości, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Dlaczego warto segregować?

 • na wysypiskach nie rosną góry śmieci,
 • chronimy naturalne surowce: drzewa, wodę, ropę naftową,
 • możemy z odpadów produkować nowe przedmioty,
 • zmniejszamy zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania nowych przedmiotów.

Osoby, które zdecydują się na selektywny sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych będą musiały wyposażyć się w:

 • 4 kolorowe worki (jeżeli mieszkaniec posiada kompostownik, to w 3 worki) oraz
 • pojemnik na zmieszane odpady (pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, tzn. wszystkie pozostałe odpady, które nie nadają się do segregacji, np. pieluchy, popiół, zabrudzone opakowania po paście do zębów, tłustym oleju, zepsutą żywność, mięso, kości) o odpowiedniej pojemności (w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość).

Gmina Przytoczna założyła, że worki do segregacji zagwarantuje mieszkańcom firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu.

Osoby, które zdecydują się na nieselektywny sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych będą musiały wyposażyć się w:

 • pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o odpowiedniej pojemności (w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość).

Co należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane?

 • Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do worków/pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, zużytych tonerów drukarskich, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po detergentach zawierających niebezpieczne substancje, opakowań po rozpuszczalnikach, opakowań po farbach, tuszach, klejach, opakowań po olejach i tłuszczach wraz z ewentualną zawartością itp.;
 • elektrośmieci (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 • zużytych opon;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów?

W związku z tym, że osoby które zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów mają płacić za odbiór odpadów mniej niż osoby, które nie będą jej prowadzić, dlatego muszą z tego obowiązku się wywiązywać. Podstawową weryfikację prowadzić będzie firma odbierająca odpady w imieniu gminy.

Szczegółowe zasady prawidłowego postępowania z odpadami znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna.

Zmiana Regulaminu: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=10759&bar_id=5089

Zasady segregowania odpadów komunalnych wg Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych/

Selektywne zbieranie odpadów wg Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach/selektywne-zbieranie-odpadow/