Zebranie w Lubikowie

image_pdfimage_print

Mieszkańcy Lubikowa wyrazili opinię na temat sprzedaży świetlicy.

Dnia 15 maja br. odbyło się Zebranie Wiejskie w Lubikowie, w którym uczestniczyło 66 mieszkańców sołectwa. Spotkanie zwołano w związku ze złożonym przez Wójta Gminy Bartłomieja Kucharyka projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lubikowo. Temat wzbudził bardzo wiele kontrowersji wśród mieszkańców, którzy kategorycznie zaprotestowali sprzedaży świetlicy wiejskiej. Wójt Gminy poinformował, że szanuje decyzję mieszkańców i  zdeklarował się, że stosowanie do opinii społecznej zawnioskuje na najbliższej sesji Rady Gminy o wycofanie projektu uchwały  z porządku obrad. Jednocześnie przeprosił mieszkańców sołectwa Lubikowo za to, że konsultacji nie przeprowadzono wcześniej. Wyjaśnił także, że idea sprzedaży obiektu pojawiła się w związku ze złym stanem budynku, którego remont wymaga dużego nakładu środków finansowych. Wójt poinformował, że zamysłem była sprzedaż budynku po byłej szkole i budowa nowej świetlicy w ramach środków pozyskanych  ze sprzedaży. Argumentował przedsięwzięcie tym, że wielokrotnie słyszał i rozmawiał na temat problemu utrzymania i stanu technicznego budynku, szczególnie w czasie pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Przypomniał, że mieszkańcy skarżyli się na lokalizację świetlicy i inne problemy dotyczące obiektu. Ostatecznie mieszkańcy jednogłośnie zagłosowali przeciw sprzedaży nieruchomości.