WOKAMID sp. z o.o.

image_pdfimage_print

WOKAMID sp. z o.o.

ul. Dworcowa 8

66-340 Przytoczna

nr telefonu 95 749 43 30,

nr telefonu,  fax 95 749 43 31,

adres mailowy: biuro@wokamid.pl

http://www.wokamid.pl/

Obecnie zatrudniamy 20osób.

Gminny Zakład Komunalno – Mieszkaniowy został powołany 01.04.1995r. Siedzibą zakładu był dzierżawiony plac i budynek z  Gminnej Spółdzielni „SCH” w Przytocznej, a w roku 1999 przekazane pomieszczenia  z AWRSP byłego  Zakładu  Przemysłu Rolnego, który stał się od  tej pory siedzibą GZKM, obecnie spółki WOKAMID.

Do podstawowych zadań powołanego zakładu zgodnie ze statutem należy:

-zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

-wywóz nieczystości płynnych,

-wywóz nieczystości stałych,

-utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,

-gospodarka mieszkaniowa- zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym,

-przeprowadzanie bieżących remontów mieszkań gminnych,

-bieżące utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników, placów w tym zimowe utrzymanie dróg,

-utrzymanie zieleni gminnej.

W wykonywanych  pracach zleconych przez Gminę biorą udział oprócz stałych  pracowników zakładu  mieszkańcy Gminy Przytoczna w  ramach robót publicznych.