OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY PRZYTOCZNA W 2015 R.

Przytoczna, dnia 16.11.2015r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego
Gminy Przytoczna w 2015r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zgodnie z art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytoczna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu wybrano ofertę :

  1. Stowarzyszenie „New Dance”, ul. Głowna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Kwota dofinansowania 2.000,00 zł .

 

          Wójt Gminy
/-/Bartłomiej Kucharyk