OGŁOSZENIE

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

 

Przytoczna, dnia 17.04.2015 r.


Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia

W oparciu o art. 18 a ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm) Wójt Gminy Przytoczna unieważnia konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku. Konkurs unieważniony zostaje z uwagi na fakt, iż złożona oferta na realizacje zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia nie spełnia warunków konkursu.


Wójt Gminy Przytoczna

/-/Bartłomiej Kucharyk