OGŁOSZENIE

image_pdfimage_print

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2015 r.

 

Przytoczna, dnia 17.04.2015 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2015 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytoczna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

1. Stowarzyszanie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie”, Rokitno 38, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania 2.000,00 zł.

2. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wsi Rokitno, Rokitno 12b, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Kwota dofinansowania 2.000,00 zł.

3. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Kwota dofinansowania 2.000,00 zł.

4. Stowarzyszenie „New Dance”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

5. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kwota dofinansowania 60.000,00 zł. 


Wójt Gminy Przytoczna

/-/Bartłomiej Kucharyk