Oferta organizacji – Klub Amazonek

image_pdfimage_print

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta KLUBU AMAZONEK W MIĘDZYCHODZIE na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia.

Przytoczna dnia 21.06.2018 r.

SS-I.4.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego

 

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta KLUBU AMAZONEK W MIĘDZYCHODZIE na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia.

Nazwa zadania: Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny Amazonek

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948 i zm. z 2017 r. poz. 573, 60
i 1909).

 

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 27 czerwca 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

z up. Wójta Gminy
/-/ Karolina Konopa
Zastępca Wójta

 

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881 935 510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.

oferta organizacji