Ogłoszenie

image_pdfimage_print

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Przyjazna wieś”

SS-I.1.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Przyjazna wieś”
 

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przyjazna wieś” na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Nazwa zadania: KAZIUKI 2018

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948
i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 27 lutego 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881935510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.