Ogłoszenie

image_pdfimage_print

Przytoczna dnia 07.05.2018 r.

SS-I.2.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Przyjazna wieś” 

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” w Rokitnie na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa zadania: VII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Rokitno 2018

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948
i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 14 maja 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

                                                                                                                        Z up. Wójta gminy
/-/ Karolina Konopa
Zastepca Wójta

 

Oferta