Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

image_pdfimage_print

Przytoczna, dnia  28.04.2016 r.

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych  w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

1 Stowarzyszenie New Dance, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 15.000, 00 zł

2 Stowarzyszenie „Wiatraczanka Nowa Niedrzwica – Krasne Dłusko”, Nowa Niedrzwica 6, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 2.500, 00 zł

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk