Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2017 roku

image_pdfimage_print

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2017 roku

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817)  Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

1 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie”, Rokitno 38, 66-340 Przytoczna, na realizację zadnia publicznego w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

 1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wsi Rokitno, Rokitno 12 B, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego.

Kwota dofinansowania: 2.500,00 zł

 1. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego.

Kwota dofinansowania: 2.500,00 zł

 1. Stowarzyszenie „Wiatraczanka Nowa Niedrzwica – Krasne Dłusko”, Nowa Niedrzwica 6, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury
  i dziedzictwa narodowego.

Kwota dofinansowania: 2.500,00 zł

 1. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 53.000, 00 zł

 1. Stowarzyszenie New Dance, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego
  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 15.000, 00 zł

 1. Fundacja „Współpraca” Al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy

Kwota dofinansowania: 12.000, 00 zł

 1. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku harcerstwa polskiego, ul.Boh. Westerplatte 27,
  65-034 Zielona Góra na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynek dzieci
  i młodzieży – wypoczynek w miejscu zamieszkania.

Kwota dofinansowania: 2.000, 00 zł

 

Wójt Gminy Przytoczna
          /-/ Bartłomiej Kucharyk