Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2018 roku

image_pdfimage_print

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

Przytoczna, dnia  31.07.2018 r. 

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych
w Gminie Przytoczna w 2018 roku

 

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

  1. Stowarzyszenie „Wiatraczanka” Nowa Niedrzwica, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł

  1. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł

  1. Klub Sportowy LUBIKOWO, Lubikowo 1, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

  1. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, ul.Boh.Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek w miejscu zamieszkania.

Kwota dofinansowania: 980,00 zł

 

Na zadanie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, nie wpłynęła żadna oferta.

 Z upoważnienia Wójta
/-/ Wioleta Didenkow
Sekretarz Gminy