OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

image_pdfimage_print

Przytoczna, dnia  31.03.2016 r.

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

      1. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie”, Rokitno 38, 66-340 Przytoczna, na realizację zadnia publicznego w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

  1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wsi Rokitno, Rokitno 12 B, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego.

Kwota dofinansowania: 2.420,00 zł

  1. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego.

Kwota dofinansowania: 2.500,00 zł

  1. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 50.000, 00 zł

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk